LVS
lvs-users
Google
 
Web LinuxVirtualServer.org

keepalived problem

To: lvs-users@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: keepalived problem
From: Gert Vanoverloop <gert.vanoverloop@xxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 27 Nov 2006 15:28:30 +0100
Hello;  i'm having problems with pinging to other lan.  as a test : i want to 
use two ethernet links between two lans with two linux routers in between using 
vrrp for redundancy.  i used the configuration below.  the failover works 
fine. the problem is: i can ping from one lan to the interfaces in the router. 
but i can't ping it from the other lan. and i cannot ping through the 
loadbalancer to other lan.  when i look into my arp table on a host pc i get 
the phisical mac address instead of a virtual mac address. is this normal?  the 
two lan and routers are all in the same subnet.  hope you can help me.  -----1. 
On director 1  vrrp_instance D1 { state MASTER interface eth0 virtual_router_id 
51 priority 150 advert_int 1 authentication { auth_type AH auth_pass 
TEST } virtual_ipaddress { 10.0.0.110 } }  vrrp_instance D2 { state 
BACKUP interface eth0 virtual_router_id 52 priority 100 advert_int 
1 authentication { auth_type AH auth_pass TEST } virtual_ipaddress { 10.0.0.111 
  } }  2. On director 2  vrrp_instance D1 { state BACKUP interface 
eth0 virtual_router_id 51 priority 100 advert_int 1 authentication { auth_type 
AH auth_pass TEST } virtual_ipaddress { 10.0.0.110 } }  vrrp_instance D2 
{ state MASTER interface eth0 virtual_router_id 52 priority 150 advert_int 
1 authentication { auth_type AH auth_pass TEST } virtual_ipaddress 
{ 10.0.0.111 } } 

 

 

HYPERLINK "http://www.tervuren.be/";

HYPERLINK "mailto:gert.vanoverloop@xxxxxxxxxxx"Gert Vanoverloop
Stafmedewerker
Dienst ICT, GIS en Communicatie
GEMEENTE TERVUREN
Tel: 02 769 20 65, Fax: 02 769 20 99

 

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Dit bericht kan 
informatie bevatten die vertrouwelijk is, of om andere redenen rechtens 
beschermd is. Indien u als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde 
bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van 
de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen 
dan de geadresseerde(n). Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, 
brengt u de Gemeente Tervuren dan op de hoogte, waarbij u gevraagd zal worden 
het originele bericht te vernietigen. De Gemeente Tervuren wijst iedere 
aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en 
ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van virussen. Aan dit bericht kunnen 
op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

  _____ 
 

-- No virus found in this outgoing message.Checked by AVG Free Edition.Version: 
7.1.409 / Virus Database: 268.14.14/548 - Release Date: 23/11/2006 

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>